Mērķi un rezultāti

Šī projekta mērķis ir uzlabot paņēmienus darbā ar jaunatni, lai novērstu jauniešu savstarpējo vardarbību, kā arī atstumšanu un diskrimināciju vienaudžu vidū.

Projekta mērķis tiks sasniegts, izstrādājot divus radošos produktus:

  1. Veicot salīdzinošu pētījumu – analizējot labākās prakses cīņā pret vardarbību jauniešu vidū – mēs iegūsim reģionālo, nacionālo un Eiropas veiksmīgo prakšu pārskatu, kurā tiks iekļautas procedūras, metodes un rīki cīņā pret vardarbību jauniešu vidū, kurās tiek pielietotas mūsdienu tehnoloģijas kā rīks darbā ar jaunatni.
  2. Balstoties uz pētījumā gūtajām atziņām, mēs izstrādāsim inovatīvu rīku cīņā pret vardarbību jauniešu vidū, kas sastāvēs no virtuālās realitātes spēles, darbnīcas programmas un instrukcijām darbā ar jaunatni, kas ļaus daudz strukturētāk un labākā kvalitātē darboties, lai novērstu vardarbību jauniešu vidū. Nozīmīga darbnīcas programmas daļa būs imersīva VR spēle, kas tiks izstrādāta šajā projektā ar mērķi jauniešos radīt empātiju pret vardarbības upuriem, ļaujot labāk izprast vardarbības sekas un rosinot pretoties vardarbībai viņu vidē.
bullying