Kas ir savstarpējā vardarbība?

KAS IR JAUNIEŠU SAVSTARPĒJĀ VARDARBĪBA?

Vardarbība (bullying) jauniešu vidū tiek definēta kā atkārtoti un apzināti centieni kādu fiziski, emocionāli vai mentāli aizskart. Vardarbības incidenti norisinās ļoti bieži skolās visā pasaulē. Starp Eiropas valstīm katrs piektais bērns ziņo, ka ir cietis no vienaudžu vardarbības.

KĀ MĒS VARAM MAZINĀT JAUNIEŠU SAVSTARPĒJO VARDARBĪBU?

Skolās organizētas vardarbības novēršanas programmas var samazināt vardarbību pat par 25%. Nozīmīga šo programmu daļa ir izglītošana par vardarbības sekām un veidiem, kā jaunieši paši vardarbību savā vidē var novērst.

KĀDUS RĪKUS VARAM IZMANTOT, LAI NOVĒRSTU VARDARBĪBU JAUNIEŠU VIDŪ?

Jaunākās tehnoloģijas ir jaunās paaudzes mediju kanāli, un var kalpot par nozīmīgu rīku, lai jauniešiem demonstrētu jaunas perspektīvas un idejas. Tās ir saistošas un pievilcīgas jauniešiem, un lietotājiem var nodrošināt imersīvu pieredzi, ko grūti radīt ar tradicionālām metodēm.

Virtuālā realitāte (VR) lietotājiem ļauj izjust pieredzi pašiem, nevis vienkārši novērt notiekošo vai pārrunāt citu pieredzi, izmantojot tradicionālās filmas un sarunas. Šāda pieredze izsauc empātiju un var tikt izmantota, lai apgūtu jaunas prasmes un psihosociālas spējas. Jauni cilvēki var izmēģināt veidus, kā apturēt vardarbības incidentu, un just savu ietekmi caur šo pieredzi.

bullying