Virtuālā realitāte kā rīks cīņā pret vardarbību jauniešu vidū

Virtuālā realitāte (VR) lietotājiem ļauj izjust pieredzi pašiem, nevis vienkārši novērt notiekošo vai pārrunāt citu pieredzi, izmantojot tradicionālās filmas un sarunas. Šāda pieredze izsauc empātiju un var tikt izmantota, lai apgūtu jaunas prasmes un psihosociālas spējas. Jauni cilvēki var izmēģināt veidus, kā apturēt vardarbības incidentu, un just savu ietekmi caur šo pieredzi.

Šī projekta mērķis ir uzlabot paņēmienus darbā ar jaunatni, lai novērstu jauniešu savstarpējo vardarbību, kā arī atstumšanu un diskrimināciju vienaudžu vidū.

Pirmkārt, veicot salīdzinošu pētījumu – analizējot labākās prakses cīņā pret vardarbību jauniešu vidū – mēs iegūsim reģionālo, nacionālo un Eiropas veiksmīgo prakšu pārskatu, kurā tiks iekļautas procedūras, metodes un rīki cīņā pret vardarbību jauniešu vidū, kurās tiek pielietotas mūsdienu tehnoloģijas kā rīks darbā ar jaunatni.


Pēc tam, balstoties uz pētījumā gūtajām atziņām, mēs izstrādāsim inovatīvu rīku cīņā pret vardarbību jauniešu vidū, kas sastāvēs no virtuālās realitātes spēles, darbnīcas programmas un instrukcijām darbā ar jaunatni, kas ļaus daudz strukturētāk un labākā kvalitātē darboties, lai novērstu vardarbību jauniešu vidū. Nozīmīga darbnīcas programmas daļa būs imersīva VR spēle, kas tiks izstrādāta šajā projektā ar mērķi jauniešos radīt empātiju pret vardarbības upuriem, ļaujot labāk izprast vardarbības sekas un rosinot pretoties vardarbībai viņu vidē.

Projekta realizācijas laiks: no 2018. gada septembra līdz 2020. gada jūnijam

Partnerības organizācijas:

Sirius – psiholoģiskās palīdzības, izglītības un izpētes centrs – [email protected]

Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija – [email protected]

Bērna smaids[email protected]

Izglītības centrs Spektrum[email protected]