Što je vršnjačko nasilje?

ŠTO JE VRŠNJAČKO NASILJE?

Vršnjačko nasilje definira se kao svako namjerno fizičko, psihičko ili emocionalno nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka, a učinjeno s ciljem povrjeđivanja. Vršnjačko nasilje je često prisutno u školama diljem svijeta . U europskim je zemljama u prosjeku jedno od petero djece žrtva vršnjačkog nasilja.

KAKO MOŽEMO SMANJITI POJAVU VRŠNJAČKOG NASILJA?

Iskustvo je pokazalo da programi prevencije vršnjačkog nasilja smanjuju njegovu pojavu do 25%. Važan dio ovih programa je edukacija mladih o posljedicama koje vršnjačko nasilje ima na žrtve, te o konkretnim načinima na koje mogu zaustaviti vršnjačko nasilje u vlastitoj okolini.

KOJE ALATE MOŽEMO KORISTITI U SUOČAVANJU S VRŠNJAČKIM NASILJEM?

Moderne tehnologije medijski su kanal novih generacija i mogu se iskoristiti kao snažan alat za predstavljanje novih perspektiva i ideja djeci i mladima. Intrinzično su zanimljive i privlačne mladim ljudima, a korisnicima mogu pružiti uvjerljivo iskustvo koje je teško izazvati tradicionalnim metodama.

Virtualna stvarnost (VR) tehnologija je pomoću koje je korisnik  uronjen izravno u iskustvo, umjesto da ga promatra indirektno ili razgovara o njemu kao što je to moguće kroz tradicionalne filmove ili prezentacije. Iskustva virtualne stvarnosti mogu olakšati razumijevanje pozicije žrtve te izazvati jak osjećaj empatije, a mogu se koristiti i za uvježbavanje novih psihosocijalnih vještina. Mladi ljudi u virtualnoj stvarnosti mogu isprobati razne načine zaustavljanja vršnjačkog nasilja i na taj način se osnažiti za suočavanje s vršnjačkim nasiljem u vlastitoj okolini.