Preuzimanja

Poboljšanje praksi u području suzbijanja vršnjačkog nasilja među mladima.

Unesite lozinku koju ste dobili od projektnog tima.

Ako radite s mladima i želite koristiti svoje VR video zapise u svom radu, kontaktirajte nas kako bismo Vam poslali lozinku i dali upute za korištenje putem e-pošte: [email protected].