Τι ειναι ο εκφοβισμοσ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ?

Ο εκφοβισμός στις νεαρές ηλικίες προσδιορίζεται ως μια επαναλαμβανόμενη και σκόπιμη προσπάθεια να πληγωθεί κάποιος/α σωματικά, λεκτικά ή συναισθηματικά/ψυχολογικά. Περιστατικά εκφοβισμού εκδηλώνονται πολύ συχνά, σε σχολεία, παντού στον κόσμο.  Στις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά που φοιτούν σε σχολείο, αναφέρουν ότι βιώνουν κάποια μορφή εκφοβισμού.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ?

Οι παρεμβάσεις πρόληψης κατά του εκφοβισμού εντός της σχολικής κοινότητας, μπορεί να μειώσουν την εκδήλωση τέτοιων περιστατικών έως και 25%.  Σημαντικό κομμάτι αυτών των παρεμβάσεων αποτελεί η ενημέρωση των νεαρών ατόμων για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού, αλλά και για τρόπους αποτροπής περιστατικών εκφοβισμού στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.

ΤΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ?

Οι νέες τεχνολογίες είναι ένας πολύ αποτελεσματικός δίαυλος επικοινωνίας για τις νεότερες γενιές και μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό μέσο προσέγγισης και παρουσίασης νέων πληροφοριών, ιδεών και αντιλήψεων σε αυτές τις ηλικίες. Οι νέες τεχνολογίες προσελκύουν το ενδιαφέρον των νέων και μπορούν να εμπλέξουν τους  χρήστες τους σε μοναδικές, πολυαισθητηριακές βιωματικές εμπειρίες, οι οποίες είναι σχεδόν αδύνατον να δημιουργηθούν από πιο συμβατικές μεθόδους.

Η Εικονική Πραγματικότητα (Ε.Π.) φέρνει το άτομο στο επίκεντρο της εμπειρίας, βιώνοντάς την σχεδόν ολοκληρωτικά ως υποκείμενο, αντί απλά να την παρατηρεί ή να συζητάει για αυτήν, όπως για παράδειγμα, όταν παρακολουθεί μια συμβατική ταινία ή εμπλέκεται σε μια συζήτηση. Τέτοιες εμπειρίες καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και συμβάλλουν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων . Οι νέοι/ες μπορούν να πειραματιστούν με διάφορους τρόπους διαχείρισης και αποτροπής ενός περιστατικού εκφοβισμού, μια εμπειρία η οποία θα τους/τις ενδυναμώσει ψυχολογικά.