Λήψεις

Βελτιώνοντας τις πρακτικές που εφαρμόζονται στο πεδίο της εξάλειψης του εκφοβισμού, της βίας, των διακρίσεων και του ρατσισμού μεταξύ των νέων.

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον κωδικό που σας δόθηκε από την ομάδα διαχείρισης του Έργου.

Εάν είστε επαγγελματίας που συνεργάζεστε με νέους/ες, υλοποιώντας προγράμματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης, και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα βίντεο εικονικής πραγματικότητας (VR), σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) προκειμένου να σας στείλουμε τον κωδικό και αναλυτικές οδηγίες.