Επαφές

Διάρκεια του προγράμματος: Σεπτέμβριος 2018 – Ιούνιος 2020

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες στο έργο:

Sirius – Centre for psychological counseling, education and research – [email protected]

Liepaja University – Art research laboratory – [email protected]

The Smile of the Child – NGO for Child Protection and Support – [email protected]

Spektrum Educational Centre – [email protected]

Για πληροφορίες στον ιστότοπο:

Maija Demitere – [email protected]